World ClassMaintenance

Kongsberg Terotech yter vedlikeholdsservice i verdensklasse. Vi er med hele produksjonsutstyrets levetid; fra rådgivning før innkjøp, til installasjon, oppgradering, flytting og til slutt avhending.

Kongsberg er kjent for å utvikle teknologi i verdensklasse. Og i Kongsberg Terotech yter vi vedlikehold i verdensklasse: World Class Maintenance. Vi er med hele veien fra rådgivning før innkjøp av utstyr, til det installeres, oppgraderes, flyttes og til slutt eventuelt avhendes. Underveis er vi til enhver tid “hands on” for å forebygge driftsstans. Vi benytter analyseverktøy for å gjøre utstyret enda mer driftssikkert, og vi kurser de som bruker maskinene. Om noe skulle gå i stykker, tar vi oss selvsagt av reparasjonene og eventuelle oppgraderinger.

Kongsberg er kjent for å utvikle teknologi i verdensklasse. Og i Kongsberg Terotech yter vi vedlikehold i verdensklasse: World Class Maintenance. Vi er med hele veien fra rådgivning før innkjøp av utstyr, til det installeres, oppgraderes, flyttes og til slutt eventuelt avhendes. Underveis er vi til enhver tid “hands on” for å forebygge driftsstans. Vi benytter analyseverktøy for å gjøre utstyret enda mer driftssikkert, og vi kurser de som bruker maskinene. Om noe skulle gå i stykker, tar vi oss selvsagt av reparasjonene og eventuelle oppgraderinger.

Totalvedlikehold

De vi jobber for er avhengige av at deres produksjonsutstyr fungerer optimalt til enhver tid. Kongsberg Terotech sikrer driftssikkerheten med totalvedlikehold.

En stor del av totalvedlikehold dreier seg om forebyggende vedlikehold. Dette gjøres ved hjelp av gode rutiner som våre vedlikeholdsingeniører utarbeider i samarbeid med maskinbyggere og produksjonen. Her utvikles operatørvedlikehold som forankres i selve produksjonen og gjennom vedlikeholdsprogrammer. Selve vedlikeholdet blir utført av våre fagarbeidere og ingeniører, og blir utført i tråd med vårt vedlikeholdssystem.

Om driftsstans skulle oppstå, blir det gjort grunnårsaksanalyser slik at ikke nye stansen ikke gjentar seg. I tillegg til dette har vi analyseverktøy som til enhver tid monitorerer kritisk utstyr. På denne måten kan vi på et tidligere tidspunkt planlegge å gå inn og utføre eventuelle forbedringer for å forhindre nye driftsstanser.

REPARASJONER OG 
OPPGRADERINGER

Kongsberg Terotech er en kompetansebedrift med fokus på fagfeltene vedlikehold og reparasjoner. Vi har lærlinger, fagarbeidere og ingeniører med kompetanse på alle typer CNC-styrte verktøymaskiner, produksjonsmaskiner og utstyr til verkstedindustrien. Og vi etterutdanner våre medarbeidere kontinuerlig for å møte våre kunders krav. I tillegg har vi et nettverk av samarbeidspartnere og underleverandører. På den måten sikrer vi til enhver tid spisskompetansen som trengs for å kunne håndtere maskiner og utstyr når det ikke fungerer optimalt. Eller når det trenger reparasjon eller oppgraderes.

CNC-styrte maskiner

En stor andel av maskinene vi har ansvaret for, er svært avanserte. Blant annet har CNC-styrte maskiner (datastyrte maskiner) bestandig vært et fagområde vi har jobbet mye med. Enten det er omprogrammering og produksjonstilpasninger eller fullstendige retrofit (ettermontering) med komplette styringsutskiftinger og mekaniske overhalinger. Vi har et tett samarbeid både med maskinprodusenter og styringsleverandører og vår spisskompetanse på dette området blir brukt både i inn- og utland.

Reservedeler

Reservedeler er viktig å ha i alle kritiske produksjoner! Vi har profesjonelle innkjøpere som skaffer reservedeler når det trengs. Men enkelte kritiske reservedeler har lang leveringstid, og derfor har vi bygget opp et reservedelslager med slike deler hos våre kunder. Vi har et stort nettverk av produsenter og leverandører. Og vi har gode avtaler med speditører slik at vi kan ha god kontroll på dette.

Kalibrering

En del produksjonsutstyr må kalibreres. Enten fordi det er et krav fra sluttkunden av et produkt eller fordi det skal være i henhold til f.eks. en lovpålagt standard. Det kan også være for å sikre god kontroll på maskinen slik at den produserer riktige deler. Vi kalibrerer alt av maskiner og utstyr. Vi bruker enten eget utstyr eller, når det er mest hensiktsmessig, ved hjelp av våre samarbeidspartnere.

Helse Miljø Sikkerhet

I Kongsberg Terotech tar vi HMS på alvor. Alle våre teknikere har bevisene de trenger for å utføre arbeidet på en trygg måte. Vi risikovurderer alltid alle jobber og utfører sikker jobbanalyse (SJA) der dette er påkrevd.

Industri 4.0

Maskiner og utstyr er i dag mer og mer avhengig av digitale styringer og software. Industri 4.0 (“den fjerde industrielle revolusjon”) er et begrep vi har tatt innover oss. Det beskriver den raske utviklingen innen industriell produksjon, der digitaliserte styringer og integreringer smelter sammen med produksjonen. For Kongsberg Terotech viser dette seg i hvordan vi  henter ut informasjon i forbedringsarbeid til produksjonen, eller til tekniske forbedringer på utstyret. Vi erfarer at styringene og sensorene på maskiner og utstyr eldes fortere nå enn før. I mange sammenhenger er det å ha kontroll på levetiden på maskiner og utstyr uhyre viktig. Vi foretar levetidsanalyser for å sikre at vi til enhver tid har tilgang på både deler og spisskompetanse på maskinene. Ingen maskiner holder evig, men de kan ofte ha en oppgradering eller to før maskinene bør erstattes med nytt.

En ansatt jobber med måleinstrument på en maskin

Produksjonsautomasjon

I Kongsberg Terotech bruker vi blant annet vår høye teknologiske kompetanse til å utvikle systemer for å forutse vedlikeholdsbehov som kan kunne oppstå når ny teknologi taes i bruk. Vi benytter analyseverktøy som samler inn informasjon slik at vi på best mulig måte kan møte utfordringene, og enkelt og tidlig finne feil. Vi kaller det produksjonsautomasjon.

De vi jobber for har et konstant press på seg til å produsere deler uten feil til en lavest mulig pris. Automasjonsprosessen er stor og det er mange områder å dekke. Vi bidrar med vår kompetanse ved innkjøp av maskiner og utstyr slik at ytelsen er optimal og effektiv, og at det produseres som det skal. Vi bidrar også inn mot hvordan man bruker maskinen f.eks oppspenning, bruk av måleprober for verktøybrekkasje osv.

Vi  samarbeider med produksjonen om hvor det til enhver tid er flaskehalser. Og vi har et konstant fokus på forbedringsarbeid slik at produksjonen kan gjøres mer effektiv. I tillegg til å forbedre maskinens ytelse, leverer vi også håndteringløsninger som robotløsninger og andre fleksible løsninger som gjør at produksjonen ikke stanser p.g.a. mangel på deler. Våre kunder har fokus på ubemannet, effektiv produksjon og vi må tilpasse utstyret slik at det går sikkert uten stopp. Vår erfaring er at gode produksjonsprosesser går bra med sikre, gode og enkle løsninger.

Kontakt oss