Om oss

Forretningskonsept

Vårt forretningskonsept er at vi skal igjennom våre leveranser av tjenester og produkter aktivt bidra til lønnsom produksjon.

 

Vi skal være en ledende og utførende service- og vedlikeholdsbedrift, bidra med kompetanse- og teknologioverføring, samt iverksette produktivitets- og kvalitetsforbedring i industriell virksomhet . 

Bedre utnyttelse av produksjonsutstyr, fokus på produktivitet og forbedringer som kan øke konkurransekraft og verdiskapning i industrien. Bedriften skal arbeide aktivt for å utvikle nye konsepter, metoder og teknikk samt ta i bruk ny og egnet teknologi.

Målet er en vinn/vinn situasjon som gjennom aktivt samarbeid gir økt verdiskapning og konkurransekraft.
       
Målet er at vi skal aktivt bidra til å redusere industriell utflagging til "lavkostland"

 

Visjon

100% pålitlighet. Totalvedlikehold i verdensklasse.

 

Ansatte

Vi har ca 60 teknikere, ingeniører og sivilingeniører innen alle disipliner, mekanikk, elektro, software, elektrikere, automatikere, mekatronikk, automation, og systemingeniører.