KongsbergTerotech

Kongsberg Terotech er en del av Kongsbergs stolte industrihistorie, som den tidligere vedlikeholdsavdelingen i Kongsberg våpenfabrikk grunnlagt i 1814.
Med andre ord har vi over 200 års erfaring innenfor vårt fagfelt.

Vedlikehold siden 1814

Kongsberg Terotech AS slik det er organisert i dag, ble etablert i 1987. Og kan skilte med kompetanse av verdensklasse innen totalvedlikehold av store produksjonsmaskiner.

Kongsberg Terotech har to store eiere som også er våre primærkunder: GKN Aerospace og Kongsberg Defence- og aerospace. Dette er høyteknologiske, mekaniske verksted som blant annet utvikler flyteknikk. I tillegg har Kongsberg Terotech flere strategisk utvalgte kunder i og utenfor Kongsberg, og vi er serviceprovider for Siemens.

Vi skreddersyr vedlikeholdsløsninger og -konsepter som hindrer driftsstans og “nedetid” på kundenes produksjonsinstallasjoner. Vårt mål er å hele tiden ligge et hestehode foran, for å forhindre potensiell driftsstans. Vi benytter underleverandører med spisskompetanse innen alt fra digitale analyseverktøy til automasjonsløsninger.


Navnet Terotech er hentet fra begrepet Teroteknologi. Begrepet er en sammensetning av det greske ordet tero - å bry seg om, og teknologi. Navnet gjenspeiler vår jobb, som er å optimalisere produksjonsutstyr gjennom hele levetiden.

Med totalvedlikehold mener vi at vi er med hele veien fra rådgivning før produksjonsutstyret kjøpes inn, til det installeres, oppgraderes, flyttes og til slutt eventuelt skal avhendes. Underveis er vi til enhver tid “hands on” for å forebygge driftsstans. Vi foretar kursing av de som faktisk skal styre maskinene og bruker analyseverktøy for å gjøre utstyret enda mer driftssikkert. Og om noe skulle gå i stykker, tar vi oss selvsagt av reparasjonene og eventuelle oppgraderinger.

Kongsberg Terotech er en kompetansebedrift med omkring 55 ansatte. Vi har lærlinger, teknikere, fagarbeidere, ingeniører..

Et utvalg av våre 
samarbeidspartnere

Siemens logo
Heidenhain logoK-tech logo