Postprosessorer


En viktig del i verdikjeden i en produksjonsbedrift er forbindelsen mellom konstruksjon og produksjon. Her brukes moderne CAD/CAM-systemer med tilhørende postprosessorer som skal fremstille mest mulig effektive og korrekte programmer til hver enkelt CNC-styrt maskin.

 

BEHOV FOR KOMPETANSE

Postprosessorene er svært ofte et svakt ledd der funksjonaliteten i hver enkelt maskin ikke blir utnyttet optimalt. Produksjonsbedriftene har ofte svært mye å hente på å effektivisere sine postprosessorer og ha en dyktig leverandør å henvende seg til når de trenger nye. Kongsberg Terotech har kompetansen, og vi er ute hos en rekke ulike bedrifter med forskjellige systemer. Den kontaktflaten vi har, nyter du godt av som vår kunde.

 

Vi leverer postprosessorer til blant annet:

 • Cadds5
 • Cadra
 • Camand
 • CAMWorks
 • CATIA
 • Cimatron
 • eM_Machine
 • GNC
 • hyperMILL
 • IDEAS
 • Intercim
 • Intergraph
 • Mastercam
 • NCCS_NCLCAM
 • NICAM
 • Pathtrace
 • PowerMill
 • ProNC/Creo
 • SurfCAM
 • TopSolid
 • Siemens NX

Hva er en postprosessor?

Først blir delen konstruert i et CAD-verktøy, for eksempel SolidWorks. Deretter må det legges verktøybaner på delen. Dette foregår i et CAM-verktøy, hvor det velges verktøy og bearbeidingsmetode. Man lager der et generelt program, uten å være spesifikk mot en spesiell CNC-styring. Postprosessoren er bindeleddet mellom CAM-verktøyet og NC-styringen, og det er den som fysisk lager NC-programmet. Det er først når det post-prosesseres, at man får NC-programmer som kan benyttes i maskinen.

En vanlig problemstilling er at postprosessorene ikke er gode nok, noe som medfører at mye må redigeres i NC-programmet før det kan benyttes i maskinen. En postprosessor er en levende programvare som må vedlikeholdes og tilpasses da det hele tiden kommer nyere versjoner av CAM-programmer, nye maskiner, nye styringer på maskinene, samt at metoden for å kjøre delen endres. Disse tingene gjør det nødvendig med vedlikehold av postprosessorene, samt at man holder kontroll med versjoner av disse.

Vi tilbyr postprosessorer utviklet i Cam-Post fra Icam og NX Post Configurator fra Siemens.

Om du ikke finner din programmeringssoftware i listen over, ta allikevel kontakt med oss.

Mer informasjon om Cam-Post fra Icam finner du her

 

Produkt ark for Postprosessorutvikling:             

                                                                                                            

 

 

                        

Sitter du og editerer etter at du har postprosessert?

Det skal ikke være nødvendig!

Kontakt oss i dag!