Kurs og Rådgivning

Kongsberg Terotech har gjennom KTT-skolen et bredt utvalg av kurs og opplæring.

Kurs kan lages og tilpasset eksakt dine behov.

 

 

SPESIALFUNKSJONER I NC

CNC styrte maskiner kan bli mer produktive ved at det blir utviklet funksjoner som løser spesifikke oppgaver i maskinen.

Produkt ark for kundetilpassede spesialfunksjoner i NC programmering

 

 

RÅDGIVNING 
Hvis man som kunde har behov for rådgivningstjenester, er Kongsberg Terotech et bra sted å henvende seg. Vi har en meget dyktig stab, og dekker et meget bredt felt, når det gjelder vedlikehold av, og bruk av høyteknologisk produksjonsutstyr.

 

 

TERMOKAMERA

Termofotografering avslører feil før de får farlige konsekvenser!

Produktark for Analyse av eletrisk anlegg med termokamera


 

TEKNOLOGI OG OPPLÆRING

Vårt personell blir løpende oppdatert gjennom jobbtrening,  utviklingsprogram/kurs og samarbeid med maskinprodusenter.

Vi tilbyr tjenester som innebærer overføring av kunnskap og erfaring til våre kunder, blant annet gjennom operatøropplæring.


 

MEDVIRKNING OG INVOLVERING
For å lykkes med vår felles innsats for å forbedre resultater, er det viktig å arbeide tett sammen med operatører og ledelse hos våre kunder. Vi understreker sterkt at forbedring og utvikling krever involvereing og medvirkning. Like viktig som teknikk og metode er de menneskelige prosessene.  

 

Kontakt oss i dag!