Forebyggende vedlikehold

 

Kongsberg Terotech kan utføre alt fra enklere servicer (Normalservice) til detaljerte FV-program i databasert vedlikeholdssystem (Hovedservice).

Vi utfører løpende dokumentering i vår spesialutviklede vedlikeholdsdatabase. Utstyret opprettes med unikt nummer og all historikk loggføres. Forfall trigges av kalender og/eller timetellere.

 

Normalservice baserer seg på standard oppsett for kontroll og ettersyn, mens produktet Hovedservice er et mer omfattende program med større grad av kontroll og demontering på maskinen.

Kontroll av maskin og personsikkerhet inngår som standard i alle våre programmer.

Utføres i henhold til arbeidstilsynets forskrift med best.nr. 522 og 555.
Servicerapporter utarbeides og eventuelle feil og mangler som ikke er utbedret fremheves for kunde, utbedring tilbys.

 

Vi kan tilby følgende tilleggstjenester/opsjoner:

  • Smøring og oljeskift (inngår i Hovedservice)
  • System og batteribackup
  • Ballbar måling og analyse
  • Generell geometrisk kontroll og oppretting
  • Lasermåling av aksebevegelser, posisjonering, retthet, vinkler, rundbord
  • Logging temp/trykk/strøm, frekvensmålinger, osv

 

Kontakt oss i dag!

 

PRODUKTDATABLADER:

             

Ballbar

Forebyggende

Vedlikehold

Oljeanalyse