KONGSBERG og GAN styrker intern kompetanse på vedlikehold av maskiner og utstyr

Behov for service/teknisk support? Ta kontakt med NTB Maskinservice AS på service@ntb-maskinservice.no

Generalforsamlingen i Kongsberg Terotech AS (KTT) besluttet i går, 21. november, å avvikle selskapet. KTT eies av Kongsberg Defence & Aerospace («KONGSBERG») og GKN Aerospace Norway AS («GAN»). Selskapet leverer totalvedlikehold av maskiner og utstyr, hvorav om lag 80 prosent av omsetningen knytter seg til arbeid for de to eierbedriftene.

KONGSBERG og GAN har bestemt seg for å styrke vedlikeholdskompetansen i sine respektive selskap, og ønsker å bygge opp egne spesialiserte fagmiljøer hvor de ansatte i KTT vil være sentrale. Det er viktig for eierbedriftene å ivareta de ansatte gjennom avviklingsprosessen, og alle de om lag 60 KTT-ansatte vil få tilbud om stillinger i enten GAN eller KONGSBERG.

«Både KONGSBERG og GAN har bestemt seg for å styrke og spisse vedlikeholdstjenesten og teknisk støtte internt i egne selskaper. Slik kan vi videreutvikle og sikre solide vedlikeholdstjenester, effektivisere driften og støtte den industrielle veksten vi er inne i», sier Terje Bråthen, Styreleder i KTT og divisjonsdirektør i Kongsberg Defence & Aerospace.

Beslutningen ble tatt etter grundige prosesser sammen med ledelsen i KTT.

"Vi vil ivareta den unike kompetansen som finnes i KTT i dag og videreutvikle vedlikeholdstjenesten til å bidra til en sikker og optimal drift for både KONGSBERG og GAN. Vi ser frem til å ønske de nye ansatte fra KTT velkommen til nye, men godt kjente arbeidsgivere," sier Administrerende direktør i GKN Aerospace Norway AS, Nicola Armstrong. Terje Bråthen støtter dette og understreker viktigheten av å ta vare på alle de ansatte i KTT, og kontinuerlig jobbe for å ivareta deres velferd og trivsel i begge eierbedriftene fremover.