World class maintenance

Totalvedlikehold

De vi jobber for er avhengige av at deres produksjonsutstyr fungerer optimalt. Kongsberg Terotech sikrer driftssikkerheten med totalvedlikehold.

Totalvedlikehold

De vi jobber for er avhengige av at deres produksjonsutstyr fungerer optimalt til enhver tid. Kongsberg Terotech sikrer driftssikkerheten med totalvedlikehold. Med totalvedlikehold mener vi at vi er med hele veien fra rådgivning før produksjonsutstyret kjøpes inn, til det installeres, oppgraderes, flyttes og til slutt eventuelt skal avhendes.

Les mer

Reparasjoner og oppgraderinger

Kongsberg Terotech er en kompetansebedrift med fokus på fagfeltene vedlikehold og reparasjoner.

Reparasjoner og oppgraderinger

Kongsberg Terotech er en kompetansebedrift med fokus på fagfeltene vedlikehold og reparasjoner. Vi har lærlinger, fagarbeidere og ingeniører med kompetanse på alle typer CNC-styrte verktøymaskiner, produksjonsmaskiner og utstyr til verkstedindustrien. Og vi etterutdanner våre medarbeidere kontinuerlig for å møte våre kunders krav. I tillegg har vi et nettverk av samarbeidspartnere og underleverandører. På den måten sikrer vi til enhver tid spisskompetansen som trengs for å kunne håndtere maskiner og utstyr når det ikke fungerer optimalt. Eller når det trenger reparasjon eller oppgraderes.

Les mer

Produksjons-automasjon

I Kongsberg Terotech bruker vi blant annet vår høye teknologiske kompetanse til å utvikle systemer for å forutse vedlikeholdsbehov.

Produksjons-automasjon

I Kongsberg Terotech bruker vi blant annet vår høye teknologiske kompetanse til å utvikle systemer for å forutse vedlikeholdsbehov som kan kunne oppstå når ny teknologi taes i bruk. Vi benytter analyseverktøy som samler inn informasjon slik at vi på best mulig måte kan møte utfordringene, og enkelt og tidlig finne feil. Vi kaller det produksjonsautomasjon.

Les mer

Begrepet teroteknologi brukes om teknologi og ingeniørskap som dreier seg om installering og vedlikehold av utstyr. Ordet er satt sammen av det greske ordet tero - å bry seg om, og teknologi.

Les mer om Terotech

Totalvedlikehold for

GKN AEROSPACE LogoKongsberg logo