Firmainformasjon

Sentralbord

Kongsberg Terotech as
Telefon: 98 26 33 00
Faks: 32 28 80 10
Kirkegårdsveien 45
Boks 1030, 3601 Kongsberg
Foretaksnummer: 943 387 532

Ledelse

 

Daglig leder

Jarle Gjøsæther

 

      Avd.Leder

Administrasjon & Kvalitet 

Aud Krotseng

 

  Avd.Leder

Teknisk

Lars Ingebrigtsen

 

Teknisksjef  Olav Øverby

 

 Avd. Leder

Service GKN

Runar Midtgard

    

       Avd.Leder 

     Service Eksternt-

         Pål Øia

        Avd.Leder

        Service KDA 

Joar Næss

 

 

 

  Avd.Leder

Økonomi & Logistikk

Joakim Helmeriksen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aksjonærer

Eierandeler:

GKN Aerospace Norway (GAN) AS    50%

Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) AS    50%