Mekanisk konstruksjon

Kongsberg Terotech as kan bistå bedrifter og privatpersoner med design og konstruksjon av mekaniske komponenter av alle slag. Vi benytter moderne dataverktøy til å designe og kvalitetskontrollere komponentene du har behov for. Vi sikrer på denne måten at nye deler er dimensjonert for å passe sammen med din eksisterende konstruksjon. Vi kan også simulere samspillet mellom mekaniske komponenter og aktuatorer. Med dette kan vi tidlig i utviklingsfasen til produktet se om det opptrer på ønskelig måte, og raskt endre på dimensjoner om det er behov for det.

Vi har også mulighet til å utføre en grundig styrkeberegning av nye og gamle komponenter. Med tanke på liv, helse og maskinen/konstruksjonen/komponentens levetid kan det være svært viktig at man ikke er underdimensjonerer komponentene. Det er også mye penger å spare på å ikke overdimensjonere dem. Vi kan raskt og enkelt bekrefte om komponentene tåler de belastningene de er ment å tåle, og komme med anbefaling til designendring om de ikke gjør det.

Eksempler på mekaniske konstruksjoner:

  • Enkle og kompliserte braketter
  • Fixturer
  • Drev/kraftoverføring
  • Bjelker/oppheng
  • Løfteverktøy     

 

Kontakt oss i dag!