CAD - CAM

 

POSTPROSESSOR

En viktig del i verdikjeden i en produksjonsbedrift er forbindelsen mellom konstruksjon og produksjon. Her brukes moderne CAD/CAM-systemer med tilhørende postprosessorer som skal fremstille mest mulig effektive og korrekte programmer til hver enkelt CNC-styrt maskin.

 

BEHOV FOR KOMPETANSE

Postprosessorene er svært ofte et svakt ledd der funksjonaliteten i hver enkelt maskin ikke blir utnyttet optimalt. Produksjonsbedriftene har ofte svært mye å hente på å effektivisere sine postprosessorer og ha en dyktig leverandør å henvende seg til når de trenger nye. Kongsberg Terotech har kompetansen, og vi er ute hos en rekke ulike bedrifter med forskjellige systemer. Den kontaktflaten vi har, nyter du godt av som vår kunde.

 

Vi leverer postprosessorer til blant annet:

 • Mastercam
 • UnigraphicsNX
 • Edgecam
 • Pro/Engineer
 • ProCam
 • CamWorks
 • PrimCam
 • Tracecut
 • Catia
 • IDEAS
 • PowerMill
 • SurfCam
 • TopSolid

Hva er en postprosessor?

Først blir delen konstruert i et CAD-verktøy, for eksempel SolidWorks. Deretter må detleggesverktøybaner på delen. Dette foregår i et CAM-verktøy, hvor detvelgesverktøy og bearbeidingsmetode. Man lager der et generelt program, uten å være spesifikk mot en spesiell CNC-styring. Postprosessoren er bindeleddet mellom CAM-verktøyet og NC-styringen, og det er den som fysisk lager NC-programmet. Det er først når detpost-prosesseres, at man får NC-programmer som kan benyttes i maskinen.

En vanlig problemstilling er at postprosessorene ikke er gode nok, noe som medfører at mye måediteresiNC-programmet før det kan benyttes i maskinen. Vedlikehold av postprosessorene er heller ikke noe man blir helt ferdig med, da dethele tiden kommernyere versjoner av CAM-programmer, nye maskiner, nye styringer på maskinene, samt at metoden for å kjøre delenendres. Disse tingene gjør det nødvendig med vedlikehold av postprosessorene, samt at man holder kontroll med versjonerav disse.

Fordi vi har bred kompetanse på området, tilbyr vi også å hjelpe våre kunder med andre postprosessor-verktøy, men da må pris og omfang avtales for hvert enkelt tilfelle.

Kongsberg Terotech AS er en ledende leverandør av disse tjenestene, og vi tilbyr et vidt spekter av tjenester i denne forbindelsen.

              

Sitter du og editerer etter at du har postprosessert?

Det skal ikke være nødvendig!

Kontakt oss i dag!