Kurs og Rådgivning

Kongsberg Terotech har gjennom KTT-skolen et bredt utvalg av kurs og opplæring.

Kurs kan lages og tilpasset eksakt dine behov.

Vi er forhandlere av

og kan holde kurs i bruken

 

Produktark for Kurs i Mastercam

 

 

 

SPESIALFUNKSJONER I NC

CNC styrte maskiner kan bli mer produktive ved at det blir utviklet funksjoner som løser spesifikke oppgaver i maskinen.

Produkt ark for kundetilpassede spesialfunksjoner i NC programmering

 

POSTPROSESSOR

En viktig del i verdikjeden i en produksjonsbedrift er forbindelsen mellom konstruksjon og produksjon. Her brukes moderne CAD/CAM-systemer med tilhørende postprosessorer som skal fremstille mest mulig effektive og korrekte programmer til hver enkelt CNC-styrt maskin.

Produkt ark for Postprosessorutvikling               

CNC-programmering

Vi tilbyr kurs i CNC-programmering. Her kan vi tilby grunnleggende opplæring eller programmering på høyt nivå, for alt fra operatører som ikke har erfaring fra CNC-maskiner i det hele tatt, til meget erfarne programmerere. KTT-skolen har instruktører som har lang erfaring fra bruk, programmering og parametrering av styringer på et meget høyt nivå. Vi kan derfor hjelpe kundene med å utnytte styringen på en mye mer effektiv måte, enn hvis man kun bruker de hjelpemidler man har tilgang til på brukernivå. 

På grunn av at vi også leverer postprosessorer til de fleste kjente systemer, kombinerer vi det beste fra alle sider, og kan ut fra det velge optimale løsninger for deres produksjon!

Produktark for NC Programmeringskurs


 

Rådgivning
Hvis man som kunde har behov for rådgivningstjenester, er Kongsberg Terotech et bra sted å henvende seg. Vi har en meget dyktig stab, og dekker

et meget bredt felt, når det gjelder vedlikehold av, og bruk av høyteknologisk produksjonsutstyr.

Termokamera

Termofotografering avslører feil før de får farlige konsekvenser!

Produktark for Analyse av eletrisk anlegg med termokamera


Teknologi og opplæring

Vårt personell blir løpende oppdatert gjennom jobbtrening,  utviklingsprogram/kurs og samarbeid med maskinprodusenter.

Vi tilbyr tjenester som innebærer overføring av kunnskap og erfaring til våre kunder, blant annet gjennom operatøropplæring.


 

Medvirkning og involvering
For å lykkes med vår felles innsats for å forbedre resultater, er det viktig å arbeide tett sammen med operatører og ledelse hos våre kunder. Vi understreker sterkt at forbedring og utvikling krever involvereing og medvirkning. Like viktig som teknikk og metode er de menneskelige prosessene.  

 

Kontakt oss i dag!